Nam Can Tho University Library
Nguyễn Ngọc Hòa

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần chung) / Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên); Trịnh Quốc Toản, Lê Thị Sơn .- H. : Tư pháp , 2017 .- 435 tr. :; 24cm

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha